Een zorgvuldige omgang
met milieu, mens en
onze planeet


SO natural werkt met biologische gewasbescherming, een warmtewisselaar, een regenwateropslag en wekt haar eigen energie op. De door SO natural opgewekte energie wordt terug geleverd aan energieleveranciers en kan per jaar duizenden huishoudens onderhouden. Hiermee zetten we ons in voor een duurzame omgang met onze omgeving.