Vanuit Moerkapelle lopen er
lijntjes naar duizenden
mensen


We hechten groot belang aan duurzame relaties en sterke connecties. Een aantal klanten wordt dagelijks bevoorraad, dus dan ligt intensief contact voor de hand. Maar er is meer dan dat. We werken samen met een heleboel partijen en vinden het van belang met hen in gesprek te zijn én te blijven. Om kennis te delen en vertrouwen op te bouwen.

SO natural is niet alleen ‘Connected’ met haar afnemers. We hebben ook nauwe samenwerkingsverbanden met leveranciers.